Jak zmienić styl na Ukryta Linia? | DeltaCodes

Jak zmienić styl na Ukryta Linia?

Rozwiązywanie problemów: Jak zmienić styl na "Ukryta Linia"?

Aby uruchomić Shadow Analysis należy ustawić styl wyświetlania w programie SketchUp na "Ukryta linia". 

Hidden Line style in SketchUp

Jeśli paleta styli nie jest otwarta wybierz Style z menu Okna. Styl "Ukryta linia" jest dostępny w zakładce "Domyślne style".

How to change styles in SketchUp

Powrót do listy tematów pomocy