Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju - Warszawa | DeltaCodes

Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju - Warszawa

Shadow Analysis jest bardzo skutecznym programem, zapewniającym pełną automatyzację procesu analizy zacieniania i możliwość analizowania różnych wariantów kształtowania zabudowy, dlatego na podstawie naszego dotychczasowego doświadczenia możemy zarekomendować jego wykorzystanie w projektach i analizach urbanistycznych.

 
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju jest jednostką budżetową m. st. Warszawy. Do głownych zadań pracowni nalezy sporządzanie miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego, jak również innych opracowań, m.in. analiz przestrzennych i krajobrazowych nowej zabudow.
 
Program Shadow Analysis został przez nas zakupiony od firmy Agencja Interaktywna PiotrJaniak.com w grudniu 2011 roku i od tamtej pory jest przez nas używany w połączeniu z wirtualnym modelem 3D miasta. Dzięki wykorzystaniu Shadow Analysis możliwe było przeanalizowanie zacieniania budynków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zarowno w skali pojedynczych obiektów jaki i całych zespołów urbanistycznych oraz zabudowy wysokościowej Śródmieścia. 
 
Shadow Analysis jest bardzo skutecznym programem, zapewniającym pełną automatyzację procesu analizy zacieniania i możliwość analizowania różnych wariantów kształtowania zabudowy, dlatego na podstawie naszego dotychczasowego doświadczenia możemy zarekomendować jego wykorzystanie w projektach i analizach urbanistycznych.
 
 
Klient: 
Miejska Pracownia Planowania Przestrzennego i Strategii Rozwoju - Warszawa