Analiza zacieniania - Shadow Analysis 2 | DeltaCodes

Analiza zacieniania - Shadow Analysis 2

Jak ustawić i uruchomić analizę zacienienia w Shadow Analysis 2?

Aby rozpocząć kalkulację najpierw powinieneś zaznaczyć powierzchnie, które chcesz przeanalizować. Zaznaczone powierzchnie zaznaczone są kolorem zielonym. Możesz zaznaczyć wiele powierzchni. Aby dodać nową powierzchnię do zaznaczenia należy przytrzymać klawisz Ctrl podczas jej zaznaczania.

Kiedy wybrane powierzchnie są już zaznaczone wybierz Calculate z menu aplikacji lub kliknij ikonę Analyze na pasku narzędzi. 
 

Ustawienia analizy zacieniania w Shadow Analysis 2Ustawienia

Poza ustawieniami domyślnymi, które pozwalają dostosować wszystkie parametry kalkulacji, w Shadow Analysis 2 dostępne są również specjalnie zdefiniowane zestawy ustawień spełniające wymagania lokalny regulacji prawnych dla takich krajów jak Polska, Łotwa, Rosja czy Australia. Ustawienia mogą modyfikować parametry kalkulacji takie jak data czy zakres godzin ale również używać zupełnie innego algorytmu jak np. w przypadku przysłaniania.

 

Czas analizy

Za pomocą ustawień czasu analizy możesz modyfikować godzinę start oraz końca obliczeń oraz datę. Ważne jest aby wybierać godzinę startu po wschodzie słońca, a końca przed zachodem. W przeciwnym wypadku wyniki mogą nie być wiarygodne.

 

Dokładność analizy

Dokładność analizy określa gęstość siatki punktów, dla których wykonywane jest próbkowanie podczas kalkulacji. Punkty te wyświetlane są na zaznaczonych powierzchniach do momentu rozpoczęcia analizy. Modyfikacja tego parametru ma największy wpływ na szybkość kalkulacji. Im większa wartość zostanie ustawiona tym szybsza będzie analiza, ale wynik mniej dokładny.

 

Dokładność pozycji słońca

Ustawienie to pozwala dostosować dokładność symulacji pozycji słońca. W przypadku ustawienia dokładności równiej 4min, pozycja słońca będzie obliczana dla każdych czterech minut od godziny rozpoczęcia do zakończenia analizy.

 

Ustawienia legendy

Wynik analizy może być prezentowany w jednym z dwóch trybów. Podział godzinowy pozwala wyświetlać wyniki zaokrąglone do najbliższego koloru (odpowiadającego najczęściej jednej godzinie zacieniania). Kiedy ta opcja wyłączona wyniki nie są zaokrąglane przez co uzyskuje się płynne przejścia pomiędzy kolorami.
Włączenie opcji Czas słoneczny pozwala zmodyfikować godzinę rozpoczęcia i zakończenia analizy. Program oblicza różnicę miedzy czasem strefowym a słonecznym dla wybranej lokalizacji i używa jej do obliczenia nowego zakresu czasu kalkulacji.

 

Kolejka

Kolejka analizy pozwala na wykonywanie analiz wg. wielu różnych ustawień podczas jednej kalkulacji. Więcej informacji o kolejce analiz znajduje się w następnym dziale.

 

Następny dział: Kolejka analiz / Grupowa analiza

Powrót do listy tematów pomocy