Interfejs użytkownika Shadow Analysis 2 | DeltaCodes

Interfejs użytkownika Shadow Analysis 2

 

Pasek narzędzi

Shadow Analysis 2 Toolbar

 

Widok 3D

Shadow Analysis 2 - 3D view

1. Lokalizacja i ustawienia analizy
2. Legenda
3. Kompas

 

Kamera

Widok, sterowanie kamerą, tryby renderowania in Shadow Analysis 2

Sterowanie kamerą

Kostka - Ściany kostki pozwalają wyśrodkować widok na twoim modelu oraz dostosować zbliżenie tak aby był on widoczny w całości. Dostępne są widoki Z góry, Przód oraz Bok.

Okrąg - Klikając wybrany wycinek okręgu możesz ustawić kamerę zgodnie z danym kierunkiem geograficznym. Jest to obrót w osi pionowej bez zmiany przybliżenia.

Tryby renderowania

Domyślny - tryb domyślny
Krawędzie - wyświetlanie obrysów krawędzi

2-Stronne renderowanie - funkcja ta pozwala sprawdzić geometrię modelu. Jeśli pojawia się różnica w wyświetlaniu modelu z włączonym i wyłączonym trybem dwustronnym oznacza to, że niektóre elementy posiadają odwrócone wektory normalne. 

 

Warstwy

Warstwy pozwalają przełączać się pomiędzy kilkoma wynikami analiz. Warstwy tworzy się za pomocą Kolejki analiz.

Warstwy Shadow Analysis 2

 

Następny dział: Rejestracja

Powrót do listy tematów pomocy