Zapisywanie raportu w Shadow Analysis 2 | DeltaCodes

Zapisywanie raportu w Shadow Analysis 2

Jak zapisać raport z analizy zacieniania w Shadow Analysis 2?

Raport z Shadow Analysis 2 może być zapisany jako plik graficzny. Aby to zrobić wybierz Zapisz raport z menu aplikacji lub kliknij ikonę Raport na pasku narzędzi. Opcje w oknie zapisywania raport pozwalają na dostosowanie rozdzielczości oraz wskazanie lokalizacji zapisywanego pliku.

 

Zapisywanie raportu z analizy zacienienia w Shadow Analysis 2

 

Warto wiedzieć, że kiedy zapisujesz scenę w Shadow Analysis 2 zapisywane są także wszystkie wyniki analiz i warstwy. Dzięki temu możesz przeglądać wszystkie zapisane wyniki analiz na modelu 3d. Aby zapisać scenę wybierz Plik -> Zapisz z menu aplikacji lub kliknij ikonę Zapisz na pasku narzędzi.

Powrót do listy tematów pomocy