Nowa wersja Shadow Analysis dla SketchUp - 1.4 | DeltaCodes

Nowa wersja Shadow Analysis dla SketchUp - 1.4

Dostępna jest już nowa wersja Shadow Analysis dla SketchUp.

Najważniejszą zmianą w porównaniu z poprzednimi wersjami jest możliwość dokładniejszego ustawiania czasu analizy. Interfejs programu pozawala teraz na określenie czasu rozpoczęcia i zakończenia analizy z dokładnością do jednej minuty.

Shadow Analysis 1.4 - 1-minute precision in start and end time setting for the analysis
 

Inną nowością, która na pewno okaże się bardzo pomocna jest automatyczne dopasowanie czasu analizy do wschodu i zachodu słońca. Jeśli użytkownik ustawi godzinę rozpoczęcia analizy przed wschodem słońca lub zakończenia po jego zachodzie, czas analizy zostanie automatycznie dopasowany tak, aby zapewnić jak najlepszy wynik.

Shadow Analysis 1.4 - Sunset/Sunrise auto adjust
 

Ponad to Shadow Analysis 1.4 zawiera dwa nowe ustawienia:

  • Niemiecka norma DIN 5034-1
  • Szwajcarskie regulacje dla okręgu Zürich

Shadow Analysis 1.4 - New presets for german norm DIN 5034-1 amd swiss Canton of Zurich