Instalacja Shadow Analysis dla SketchUp 6 - 8 w systemie Mac Os X | DeltaCodes

Instalacja Shadow Analysis dla SketchUp 6 - 8 w systemie Mac Os X

Instalacja Shadow Analysis dla SketchUp 6 - 8 w systemie Mac Os X

0. Wymagania i przygotowanie systemu

Do prawidłowego zainstalowania Shadow Analysis wymagana jest instalacja programu Google SketchUp w wersji 7 lub wyższej. Ważne jest aby przed rozpoczęciem instalacji Shadow Analysis uruchomić i zamknąć przynajmniej raz aplikację Google SketchUp.

1. Rozpakuj paczkę z instalatorem

Instalacja pluginu polega na umieszczeniu plików aplikacji w odpowiednim folderze. Najczęściej będzie to folder:

/Library/Applications Support/Google SketchUp x/SketchUp/plugins

gdzie w miejsce litery 'x' należy wstawić numer posiadanej wersji Google Sketchup. Prawidłową ścieżkę instalacji można sprawdzć używając konsoli Ruby:

1.1 Uruchom Google SketchUp

1.2 Z menu wybierz Window -> Ruby Console lub Okno -> Konsola Ruby

1.3 W wierszu polecenia wprowadź komendę: 

      Sketchup.find_support_file("plugins")
    

i potwierdź ją klawiszem Enter. W konsoli powinien zostać wyświetlony komunikat z prawidłową ścieżką instalacji pluginów.
 


 

Archiwum instalacyjne Shadow Analysis należy rozpakować do katalogu plugins. Po prawdłowym zainstalowaniu w katalogu docelowym powinny znajdować się plik ShadowAnalysisLoader.rb oraz katalog Shadow Analysis for Sketchup.
 


 

2. Uruchom ponowne program Google SketchUp

Aby Shadow Analysis utworzył odpowiednie wpisy w menu SketchUpa należy go zrestartować. Z menu wybierz Sketchup -> Quit SketchUp lub SketchUp -> Zamknij SketchUp.
 


 

Gdy uruchomisz SketchUpa ponownie na pasku menu powinien znajdować się wpis Plugins, a w nim ShadowAnalysis.
 

Powrót do listy tematów pomocy