Użytkowanie Shadow Analysis dla SketchUp | DeltaCodes

Użytkowanie Shadow Analysis dla SketchUp

Użytkowanie Shadow Analysis dla SketchUp

1. Uruchamianie 

Aplikację Shadow Analysis po jej prawidłowym zainstalowaniu możesz odnaleźć w menu Plugins twojej wersji programu SketchUp.

Uruchamianie Shadow Analysis
uruchamianie programu Shadow Analysis

 
2. Opcje

Jedną z głównych zalet naszego programu jest możliwość dostosowania ustawień analizy do konkretnych potrzeb. 

Podstawowym parametrem analizy jest jej rozdzielczość. Od niej w dużej mierze zależy ile potrwa przygotowywanie wyniku. Warto do analiz testowych używać niższych ustawień.

Ustawianie rozdzielczości
ustawianie rozdzielczości analizy

 

Ustawienia predefiniowane pozwalają szybko dostosować opcje analizy do konkretnych wymagań. Dostępne warianty zostały przygotowane na podstawie przepisów prawa budowlanego. W polskiej wersji dostępne są następujące ustawienia:

  • standardowe,
  • przedszkola i szkoły,
  • mieszkaniówka,
  • place zabaw,
  • linijka słońca

Ustawienia domyślne
ustawienia predefiniowane

 

Precyzja pomiarów określa co ile minut ma być wykonana symulacja oświetlenia na potrzeby analizy. Im ta wartość jest niższa tym dokładniejszy będzie wynik analizy. Zwiększanie precyzji odbywa się jednak kosztem czasu potrzebnego na obliczenia.

Ustawienia precyzji
dostosowywanie precyzji analizy

 
3. Wyniki

Wynik analizy zacienienia prezentowany jest w postaci kolorowego grafu. Aplikacja po zakończeniu obliczeń poprosi o wskazanie miejsca gdzie ma zostać zapisany plik wynikowy. 

Zapis wyniku
zapisywanie wyniku

Wynik analizy

Powrót do listy tematów pomocy