APA Wojciechowski Sp. z o.o. | DeltaCodes

APA Wojciechowski Sp. z o.o.

Z pełną odpowiedzialnością mogę zarekomendować państwu program Shadow Analysis. Zastosowanie tego oprogramowanie bardzo ułatwiło pracę zatrudnionym u nas architektom i wydatnie wpłynęło na skrócenie czasu pracy nad projektami architektonicznymi przy jednoczesnym podniesieniu ich jakość.

 
APA Wojciechowski Sp. z o.o. jest firmą architektoniczną oferującą pełny zakres usług projektowych i inżynierskich. Jesteśmy obecni na rynku w różnych formach własnościowych od 1982 r. Poprzez wieloletnią praktykę stworzyliśmy utalentowany, kompetentny i entuzjastyczny zespół profesjonalistów gotowy przejść wraz z Klientem przez pełen wyzwań i konfliktów okres trwania procesu projektowego, tak aby powstałe budynki sprawiły satysfakcję zarówno Klientowi jak i nam. Nasza kadra posiada certyfikat do projektowania „zielonych budynków” według standardów LEED oraz BREEAM.
 
Przy powstawaniu licznych koncepcji jak każdy architekt napotykaliśmy na problem konieczności sporządzania analizy zacieniania, zgodnie z Warunkami Technicznymi. Zainspirowaliśmy młodych architektów-programistów do opracowania programu – nakładki na Sketch Upa – który w szybkim czasie analizuje czas padania promieni słonecznych na poszczególne elewacje budynków, co znakomicie ułatwia kształtowanie projektowanych brył i pozwala na identyfikację ewentualnych problemów.
 
Po paru miesiącach testowania możemy stwierdzić, że program Shadow Analysis stał się nieodzownym narzędziem przy sporządzaniu koncepcji architektonicznych i projektów budowlanych.
 
Z pełną odpowiedzialnością mogę zarekomendować państwu program Shadow Analysis. Zastosowanie tego oprogramowanie bardzo ułatwiło pracę zatrudnionym u nas architektom i wydatnie wpłynęło na skrócenie czasu pracy nad projektami architektonicznymi przy jednoczesnym podniesieniu ich jakości.
 
Chciałby również z przyjemnością nadmienić, że podczas tworzenia Shadow Analysis uwzględniono wiele z naszych sugestii. Wszystkie uwagi wnoszone przez nas były traktowane bardzo poważnie. Obecnie kontynuujemy współpracę przy tworzeniu innych narzędzi usprawniających pracę architekta.
 
 
 
 
Klient: 
APA Wojciechowski Sp. z o.o.